بررسی مفهوم روکش کاری برجسته


مفهوم روکش کاری برجسته 

روکش کاری برجسته طی سه مرحله صورت می گیرد . در سه مرحله ی ابتدایی مقدار فراوان ماده به کاغذ زده می شود و اضافی آن جمع آوری می گردد . این کار باعث می شود فرورفتگی ها بیشتر از برآمدگی ها پوشش داده شوند . در شیوه های دیگر مقدار معلومی ماده به لایه ها اضافه می شود . در واقع مقدار ماده ای که به فرورفتگی ها اضافه می شود برابر آن مقداری است که به برآمدگی ها اضافه می شود . روکش کننده پرده ای و نورد معکوس فقط برای روکش کاری های سنگین به کار می روند و برای روکش کاری های سبک که اغلب در لیبل بسته بندی استفاده می شوند، کاربردی ندارد. روکش کننده گراوور با توجه به بافت حک شده بر سیلندر، الگویی از روکش ایجاد می کند. روشی که روز به روز رواج بیشتری می یابد، روکش کاری کارد هوا است.


روکش PVDC 

اغلب اوقات از بیش از یک روکش PVDC استفاده می شود. تجهیزاتی وجود دارند که با یک بار عبور، بیش از شش روکش متوالی را پدید می آورند. بلافاصله پس از هر روکش کاری، حرارت اعمال می شود تا آب موجود تبخیر شود و سپس رزین ذوب می شود، نقطه ذوب در شرایط مختلف متفاوت است. اما رزین اغلب در دمای حدود 4/204 درجه سانتی گراد ذوب می شود، سپس با غلتک سرد، عملیات خنک کردن صورت می گیرد.

کاغذی که روکش می شود، باید نرم و حداقل تراکم الیاف را داشته باشد. زیرا این ماده الیافی قهوه ای رنگ پخته شده (شایوز) دارد که روکش را سوراخ می کنند. مقدار سلولزی که تا حد زیاد چوبی شده نیز باید حداقل باشد. این مسئله حاصل پخت شدید است که منجر به فیتیله شدن می گردد. کاغذ باید به دقت آهارزنی درونی شود. آهارزنی سطحی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. اگر آهارزنی کافی نباشد، به کارگیری آستر امولسیون لاتکس ضروری است. برای بهبود انعطاف پذیری می توان از روکش های با پایه لاتکس آکریلیک استفاده کرد. گاهی اوقات به هنگام کار با PVDC ، نزدیک ترین PH کاغذ به درجه خنثی ضروری می نماید.

روکش های دیگری مانند کازیین، نشاسته و پلی وینیل الکل از حلال ها یا سوسپانسیون های آب تهیه می شوند. گاهی نیز برای ثبات این روکش ها از بوراکس یا آلدییدها استفاده می کنند تا در حضور آب، وارد محلول نشوند.

 

برچسب ها: لیبل بسته بند ی , بسته بندی , اهمیت بسته بندی , روکش بسته بندی ,

[ بازدید : 6 ]

[ سه شنبه 12 دی 1396 ] 14:33 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

بررسی مفهوم روکش کاری برجسته


مفهوم روکش کاری برجسته 

روکش کاری برجسته طی سه مرحله صورت می گیرد . در سه مرحله ی ابتدایی مقدار فراوان ماده به کاغذ زده می شود و اضافی آن جمع آوری می گردد . این کار باعث می شود فرورفتگی ها بیشتر از برآمدگی ها پوشش داده شوند . در شیوه های دیگر مقدار معلومی ماده به لایه ها اضافه می شود . در واقع مقدار ماده ای که به فرورفتگی ها اضافه می شود برابر آن مقداری است که به برآمدگی ها اضافه می شود . روکش کننده پرده ای و نورد معکوس فقط برای روکش کاری های سنگین به کار می روند و برای روکش کاری های سبک که اغلب در لیبل بسته بندی استفاده می شوند، کاربردی ندارد. روکش کننده گراوور با توجه به بافت حک شده بر سیلندر، الگویی از روکش ایجاد می کند. روشی که روز به روز رواج بیشتری می یابد، روکش کاری کارد هوا است.


روکش PVDC 

اغلب اوقات از بیش از یک روکش PVDC استفاده می شود. تجهیزاتی وجود دارند که با یک بار عبور، بیش از شش روکش متوالی را پدید می آورند. بلافاصله پس از هر روکش کاری، حرارت اعمال می شود تا آب موجود تبخیر شود و سپس رزین ذوب می شود، نقطه ذوب در شرایط مختلف متفاوت است. اما رزین اغلب در دمای حدود 4/204 درجه سانتی گراد ذوب می شود، سپس با غلتک سرد، عملیات خنک کردن صورت می گیرد.

کاغذی که روکش می شود، باید نرم و حداقل تراکم الیاف را داشته باشد. زیرا این ماده الیافی قهوه ای رنگ پخته شده (شایوز) دارد که روکش را سوراخ می کنند. مقدار سلولزی که تا حد زیاد چوبی شده نیز باید حداقل باشد. این مسئله حاصل پخت شدید است که منجر به فیتیله شدن می گردد. کاغذ باید به دقت آهارزنی درونی شود. آهارزنی سطحی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. اگر آهارزنی کافی نباشد، به کارگیری آستر امولسیون لاتکس ضروری است. برای بهبود انعطاف پذیری می توان از روکش های با پایه لاتکس آکریلیک استفاده کرد. گاهی اوقات به هنگام کار با PVDC ، نزدیک ترین PH کاغذ به درجه خنثی ضروری می نماید.

روکش های دیگری مانند کازیین، نشاسته و پلی وینیل الکل از حلال ها یا سوسپانسیون های آب تهیه می شوند. گاهی نیز برای ثبات این روکش ها از بوراکس یا آلدییدها استفاده می کنند تا در حضور آب، وارد محلول نشوند.

 

برچسب ها: لیبل بسته بند ی , بسته بندی , اهمیت بسته بندی , روکش بسته بندی ,

[ بازدید : 7 ]

[ سه شنبه 12 دی 1396 ] 14:33 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

بررسی مفهوم روکش کاری برجسته


مفهوم روکش کاری برجسته 

روکش کاری برجسته طی سه مرحله صورت می گیرد . در سه مرحله ی ابتدایی مقدار فراوان ماده به کاغذ زده می شود و اضافی آن جمع آوری می گردد . این کار باعث می شود فرورفتگی ها بیشتر از برآمدگی ها پوشش داده شوند . در شیوه های دیگر مقدار معلومی ماده به لایه ها اضافه می شود . در واقع مقدار ماده ای که به فرورفتگی ها اضافه می شود برابر آن مقداری است که به برآمدگی ها اضافه می شود . روکش کننده پرده ای و نورد معکوس فقط برای روکش کاری های سنگین به کار می روند و برای روکش کاری های سبک که اغلب در لیبل بسته بندی استفاده می شوند، کاربردی ندارد. روکش کننده گراوور با توجه به بافت حک شده بر سیلندر، الگویی از روکش ایجاد می کند. روشی که روز به روز رواج بیشتری می یابد، روکش کاری کارد هوا است.


روکش PVDC 

اغلب اوقات از بیش از یک روکش PVDC استفاده می شود. تجهیزاتی وجود دارند که با یک بار عبور، بیش از شش روکش متوالی را پدید می آورند. بلافاصله پس از هر روکش کاری، حرارت اعمال می شود تا آب موجود تبخیر شود و سپس رزین ذوب می شود، نقطه ذوب در شرایط مختلف متفاوت است. اما رزین اغلب در دمای حدود 4/204 درجه سانتی گراد ذوب می شود، سپس با غلتک سرد، عملیات خنک کردن صورت می گیرد.

کاغذی که روکش می شود، باید نرم و حداقل تراکم الیاف را داشته باشد. زیرا این ماده الیافی قهوه ای رنگ پخته شده (شایوز) دارد که روکش را سوراخ می کنند. مقدار سلولزی که تا حد زیاد چوبی شده نیز باید حداقل باشد. این مسئله حاصل پخت شدید است که منجر به فیتیله شدن می گردد. کاغذ باید به دقت آهارزنی درونی شود. آهارزنی سطحی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. اگر آهارزنی کافی نباشد، به کارگیری آستر امولسیون لاتکس ضروری است. برای بهبود انعطاف پذیری می توان از روکش های با پایه لاتکس آکریلیک استفاده کرد. گاهی اوقات به هنگام کار با PVDC ، نزدیک ترین PH کاغذ به درجه خنثی ضروری می نماید.

روکش های دیگری مانند کازیین، نشاسته و پلی وینیل الکل از حلال ها یا سوسپانسیون های آب تهیه می شوند. گاهی نیز برای ثبات این روکش ها از بوراکس یا آلدییدها استفاده می کنند تا در حضور آب، وارد محلول نشوند.

 

برچسب ها: لیبل بسته بند ی , بسته بندی , اهمیت بسته بندی , روکش بسته بندی ,

[ بازدید : 6 ]

[ سه شنبه 12 دی 1396 ] 14:33 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

بررسی مفهوم روکش کاری برجسته


مفهوم روکش کاری برجسته 

روکش کاری برجسته طی سه مرحله صورت می گیرد . در سه مرحله ی ابتدایی مقدار فراوان ماده به کاغذ زده می شود و اضافی آن جمع آوری می گردد . این کار باعث می شود فرورفتگی ها بیشتر از برآمدگی ها پوشش داده شوند . در شیوه های دیگر مقدار معلومی ماده به لایه ها اضافه می شود . در واقع مقدار ماده ای که به فرورفتگی ها اضافه می شود برابر آن مقداری است که به برآمدگی ها اضافه می شود . روکش کننده پرده ای و نورد معکوس فقط برای روکش کاری های سنگین به کار می روند و برای روکش کاری های سبک که اغلب در لیبل بسته بندی استفاده می شوند، کاربردی ندارد. روکش کننده گراوور با توجه به بافت حک شده بر سیلندر، الگویی از روکش ایجاد می کند. روشی که روز به روز رواج بیشتری می یابد، روکش کاری کارد هوا است.


روکش PVDC 

اغلب اوقات از بیش از یک روکش PVDC استفاده می شود. تجهیزاتی وجود دارند که با یک بار عبور، بیش از شش روکش متوالی را پدید می آورند. بلافاصله پس از هر روکش کاری، حرارت اعمال می شود تا آب موجود تبخیر شود و سپس رزین ذوب می شود، نقطه ذوب در شرایط مختلف متفاوت است. اما رزین اغلب در دمای حدود 4/204 درجه سانتی گراد ذوب می شود، سپس با غلتک سرد، عملیات خنک کردن صورت می گیرد.

کاغذی که روکش می شود، باید نرم و حداقل تراکم الیاف را داشته باشد. زیرا این ماده الیافی قهوه ای رنگ پخته شده (شایوز) دارد که روکش را سوراخ می کنند. مقدار سلولزی که تا حد زیاد چوبی شده نیز باید حداقل باشد. این مسئله حاصل پخت شدید است که منجر به فیتیله شدن می گردد. کاغذ باید به دقت آهارزنی درونی شود. آهارزنی سطحی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. اگر آهارزنی کافی نباشد، به کارگیری آستر امولسیون لاتکس ضروری است. برای بهبود انعطاف پذیری می توان از روکش های با پایه لاتکس آکریلیک استفاده کرد. گاهی اوقات به هنگام کار با PVDC ، نزدیک ترین PH کاغذ به درجه خنثی ضروری می نماید.

روکش های دیگری مانند کازیین، نشاسته و پلی وینیل الکل از حلال ها یا سوسپانسیون های آب تهیه می شوند. گاهی نیز برای ثبات این روکش ها از بوراکس یا آلدییدها استفاده می کنند تا در حضور آب، وارد محلول نشوند.

 

برچسب ها: لیبل بسته بند ی , بسته بندی , اهمیت بسته بندی , روکش بسته بندی ,

[ بازدید : 6 ]

[ سه شنبه 12 دی 1396 ] 14:32 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

معرفی پردازش گر سه بعدی


بررسی پردازشگر  سه بعدی

پردازش گر گرافیکی که باعث شده است شرکت Eulideon به واسطه ی آن ارزشمند شود برای اولین بار در سال 2011 معرفی شد  و در همان زمان ها باعث ایجاد درگیری در میان قماربازان شد . این بدان جهت بود که این پردازش گر توانایی منتقل کردن اطلاعات موجود در فضای مجازی را با ریزترین جزئیات داشت ،به گونه ای که بینندگان امکان حرکت در فضاهای عظیم سه بعدی با استفاده از کامپیوترهای نامحدود بدون نیاز به استفاده از کارت گرافیک های خاص را می دهد .ورود این تکنولوژی به فیزیک با استقبال چندانی رو به رو نشد .تنها شیوه ی نور پردازی در این راستا با تغییر مواجه شد.

موتور پردازشگر هولوگرام

 

به یاد داشته باشیم از طریق موتورهای پردازشگر می توان به تصویربرداری ژئوفیزیک ،طراحی نقشه های سه بعدی از سرتاسر شهرها در جزئی ترین حالات دست یافت .و اکنون موتورپردازشگرUDهولوگرام های میزی چندکاربره را تایید کرده اند به گونه که چهار نفر می توانند بدون نیاز به استفاده از پوشش سر در اطراف این هولوگرام ها حرکت کنند و با آن ها ارتباط برقرار کنند .مسئله مهم این است که شرکت Euclideonنیاز به کاربرانی دارد که با استفاده از عینک های متحرک که بسیار مشابه به عینک های سه بعدی هستند تکنولوژی را به موقعیت های اجتماعی وارد کنند .

برچسب ها: هولوگرام امنیتی , برچسب هولوگرام امنیتی , ساخت هولوگرام امنیتی , ساخت تصویر هولوگرامی , تصویر هولوگرام , هولوگرام اصلی , تولید هولوگرام , دستگاه تولید هولوگرام , راهکارهای تولید هولوگرام , مراحل تولید هولوگرام , انتقال هولوگرام , برجسته کاری هولوگرام , چاپ هولوگرام امنیتی , چاپ هولوگرام , دستگاه چاپ هولوگرام ,

[ بازدید : 13 ]

[ يکشنبه 10 دی 1396 ] 23:33 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

بررسی هولوگرام نازک برای دستگاه های الکتریکی

ظهور هولوگرام نازک برای دستگاه های الکتریکی

یک تیم استرالیایی در دانشگاه RMIT توانسته اند یک هولوگرام کوچک که اندازه ی آن به اندازه ی کف دست است ساخته اند . رهبر این تیم گفته است : هولوگرام آماده  که توسط کامپیوتر تولید می شوند برای دستگاه های الکترونیکی کاربرد دارند . به تازگی هولوگرام جدیدی ساخته شده است که می تواند این مشکل را رفع کند . 

فناوری نانو هولوگرام

به کمکفناوری نانوهولوگرام  میتوان تصاویر سه بعدی برای تلوزیون ، تبلت و تلفن ایجاد کرد . دانشمندان سعی دارند هولوگرام را تا حد ممکن نازک کنند تا بتوانند از آن در وسایل الکترونیکی استفاده کنند . محققان توانستند به توانایی در  ساخت هولوگرام  برسند که باریک ترین هولوگرام جهان را بسازند که اندازه ی آن حدودا 1000 برابر تار موی انسان می باشد . 

 

 

برچسب ها: هولوگرام امنیتی , برچسب هولوگرام امنیتی , ساخت هولوگرام امنیتی , ساخت تصویر هولوگرامی , تصویر هولوگرام , هولوگرام اصلی , تولید هولوگرام , دستگاه تولید هولوگرام , راهکارهای تولید هولوگرام , مراحل تولید هولوگرام , انتقال هولوگرام , برجسته کاری هولوگرام , چاپ هولوگرام امنیتی , چاپ هولوگرام , دستگاه چاپ هولوگرام ,

[ بازدید : 6 ]

[ سه شنبه 5 دی 1396 ] 17:45 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

بررسی هولوگرام نازک برای دستگاه های الکتریکی

ظهور هولوگرام نازک برای دستگاه های الکتریکی

یک تیم استرالیایی در دانشگاه RMIT توانسته اند یک هولوگرام کوچک که اندازه ی آن به اندازه ی کف دست است ساخته اند . رهبر این تیم گفته است : هولوگرام آماده  که توسط کامپیوتر تولید می شوند برای دستگاه های الکترونیکی کاربرد دارند . به تازگی هولوگرام جدیدی ساخته شده است که می تواند این مشکل را رفع کند . 

فناوری نانو هولوگرام

به کمکفناوری نانوهولوگرام  میتوان تصاویر سه بعدی برای تلوزیون ، تبلت و تلفن ایجاد کرد . دانشمندان سعی دارند هولوگرام را تا حد ممکن نازک کنند تا بتوانند از آن در وسایل الکترونیکی استفاده کنند . محققان توانستند به توانایی در  ساخت هولوگرام  برسند که باریک ترین هولوگرام جهان را بسازند که اندازه ی آن حدودا 1000 برابر تار موی انسان می باشد . 

 

 

برچسب ها: هولوگرام امنیتی , برچسب هولوگرام امنیتی , ساخت هولوگرام امنیتی , ساخت تصویر هولوگرامی , تصویر هولوگرام , هولوگرام اصلی , تولید هولوگرام , دستگاه تولید هولوگرام , راهکارهای تولید هولوگرام , مراحل تولید هولوگرام , انتقال هولوگرام , برجسته کاری هولوگرام , چاپ هولوگرام امنیتی , چاپ هولوگرام , دستگاه چاپ هولوگرام ,

[ بازدید : 6 ]

[ سه شنبه 5 دی 1396 ] 17:45 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

بررسی هولوگرام نازک برای دستگاه های الکتریکی

ظهور هولوگرام نازک برای دستگاه های الکتریکی

یک تیم استرالیایی در دانشگاه RMIT توانسته اند یک هولوگرام کوچک که اندازه ی آن به اندازه ی کف دست است ساخته اند . رهبر این تیم گفته است : هولوگرام آماده  که توسط کامپیوتر تولید می شوند برای دستگاه های الکترونیکی کاربرد دارند . به تازگی هولوگرام جدیدی ساخته شده است که می تواند این مشکل را رفع کند . 

فناوری نانو هولوگرام

به کمکفناوری نانوهولوگرام  میتوان تصاویر سه بعدی برای تلوزیون ، تبلت و تلفن ایجاد کرد . دانشمندان سعی دارند هولوگرام را تا حد ممکن نازک کنند تا بتوانند از آن در وسایل الکترونیکی استفاده کنند . محققان توانستند به توانایی در  ساخت هولوگرام  برسند که باریک ترین هولوگرام جهان را بسازند که اندازه ی آن حدودا 1000 برابر تار موی انسان می باشد . 

 

 

برچسب ها: هولوگرام امنیتی , برچسب هولوگرام امنیتی , ساخت هولوگرام امنیتی , ساخت تصویر هولوگرامی , تصویر هولوگرام , هولوگرام اصلی , تولید هولوگرام , دستگاه تولید هولوگرام , راهکارهای تولید هولوگرام , مراحل تولید هولوگرام , انتقال هولوگرام , برجسته کاری هولوگرام , چاپ هولوگرام امنیتی , چاپ هولوگرام , دستگاه چاپ هولوگرام ,

[ بازدید : 5 ]

[ سه شنبه 5 دی 1396 ] 17:44 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

بررسی هولوگرام نازک برای دستگاه های الکتریکی

ظهور هولوگرام نازک برای دستگاه های الکتریکی

یک تیم استرالیایی در دانشگاه RMIT توانسته اند یک هولوگرام کوچک که اندازه ی آن به اندازه ی کف دست است ساخته اند . رهبر این تیم گفته است : هولوگرام آماده  که توسط کامپیوتر تولید می شوند برای دستگاه های الکترونیکی کاربرد دارند . به تازگی هولوگرام جدیدی ساخته شده است که می تواند این مشکل را رفع کند . 

فناوری نانو هولوگرام

به کمکفناوری نانوهولوگرام  میتوان تصاویر سه بعدی برای تلوزیون ، تبلت و تلفن ایجاد کرد . دانشمندان سعی دارند هولوگرام را تا حد ممکن نازک کنند تا بتوانند از آن در وسایل الکترونیکی استفاده کنند . محققان توانستند به توانایی در  ساخت هولوگرام  برسند که باریک ترین هولوگرام جهان را بسازند که اندازه ی آن حدودا 1000 برابر تار موی انسان می باشد . 

 

 

برچسب ها: هولوگرام امنیتی , برچسب هولوگرام امنیتی , ساخت هولوگرام امنیتی , ساخت تصویر هولوگرامی , تصویر هولوگرام , هولوگرام اصلی , تولید هولوگرام , دستگاه تولید هولوگرام , راهکارهای تولید هولوگرام , مراحل تولید هولوگرام , انتقال هولوگرام , برجسته کاری هولوگرام , چاپ هولوگرام امنیتی , چاپ هولوگرام , دستگاه چاپ هولوگرام ,

[ بازدید : 5 ]

[ سه شنبه 5 دی 1396 ] 17:43 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

اتقال هولوگرام ها

درباره مرحله انتقال هولوگرام 

یکی از مهم ترین کارها و مراحلی که یک هولوگرام باید پشت سر بگذارد این است که آنها را بتوانیدانتقال بدهید.برای این مورد شما را با بسیاری از این موارد اشنا خواهیم کرد.پس ادامه این مطلب را از دست ندهید تا به این اطلاعات بسیار ناب دست یابید.

فویل های برجسته شده بسته به محصول نهایی بعد از برجسته کاری تعدادی مرحله ی اضافی را می گذرانند :لایه گذاری ،قالب گیری ،پوشش دهی چسبناک ،آهن بری وبازپیچی کردن .هولوگرام ها به صورت یک پوشش چسبناک در محصول ،لایه ای باریک بر روی یک نوار کاست و یا اینکه کل محصول را می پوشانند ،به کار برده می شوند .

درباره برجسته کاری هولوگرام 

شما مطلبی را باز کرده اید که هد دارد شما را با هولوگرام های بسیار کاربرد ی اشنا کند.ما در این مطلب میخواهیم به شما بگوییم که باید هولوگرام ها دارای برجسته کاری هایی باشد اما ایم مهم چگونه صورت میگیرد؟باید ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

از مدل باریک نیکل برای چسباندن الگو از قطعه ی لایی به فویل پلاستیکی استفاده می شود .این فرآیند برجسته کاری هولوگرام نامیده می شود .الگوی برجسته شده در درون فویل با لایه ی آلومینیومی و یا هر گونه فلز دیگر همچون طلا یا کروم بسیارباریک انکساری که هولوگرام پراکنشی را به درون هولوگرام انکساریانتقال می دهد ،پوشش می دهد .علیرغم باریک بودن این لایه های فلزی چنین هولوگرام های برجسته کاری شده کدر هستند .با به کار گیری لایه های فوق انکساری همانند لایه های فلز کاری شده هولوگرام های شفاف حاصل می شوند .

برچسب ها: هولوگرام امنیتی , برچسب هولوگرام امنیتی , ساخت هولوگرام امنیتی , ساخت تصویر هولوگرامی , تصویر هولوگرام , هولوگرام اصلی , تولید هولوگرام , دستگاه تولید هولوگرام , راهکارهای تولید هولوگرام , مراحل تولید هولوگرام , انتقال هولوگرام , برجسته کاری هولوگرام , چاپ هولوگرام امنیتی , چاپ هولوگرام , دستگاه چاپ هولوگرام ,

[ بازدید : 6 ]

[ شنبه 2 دی 1396 ] 12:49 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

ساخت وبلاگ قیمت گوشت برزیلی سایت تفریحی خبری دستگاه کپی خشکشویی آنلاین غرفه سازی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]